Pvc Kapı ve Pencere Sistemleri

Pvc Kapı ve Pencere Sistemleri

Binaların dış ortamlara bakan yüzeylerinde kullanılmaktadır. Pvc kapılar ise balkon kapıları gibi dış ortamlara açılan yerlerde kullanılabildiği gibi banyo ve wc kapıları gibi iç ortamlarda da kullanılabilmektedirler. Ebatları bakımından yeterli büyüklüğe sahip pvc pencerelerde; rüzgar yüküne dayanımı, hava ve su geçirimsizliği  özellikleri ile kapı kanat profili kullanılması zorunludur.

İnsan yaşamında kullanılan tüm ürünlerin çevre ve insan sağlığı, güvenlik açısından etkileri düşünülerek Avrupa ‘da ve dünyada yeni yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliği de 2000 yılından itibaren VINYL 2010(The Voluntary Commitment of the European PVC Industry) adlı PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu oluşturmuştur. Bu kurul sadece PVC üreticileri için değil, PVC dahil PVC katkı malzemeleri üreten endüstriyi de içine almaktadır. Bu kapsamda, Avustralya 2008 yılı başından itibaren, içinde ağır metaller bulunduran plastik maddeleri ülkesine kabul etmeyeceğini açıklamış bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde de, kurşun ve benzeri ağır metallerin, PVC ürünlerinde kullanılması yasaklanmıştır.

Vinyl 2010 (PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu), bütün Avrupa pazarlarında Mart 2001‘den itibaren ağır metal olan Ba-Cd stabilizan kullanımını yasaklamıştı. Bütün PVC kullanıcıları 2001 yılından itibaren teknolojik gelişimleri takip ederek kurşun bazlı stabilizan gruplarının kullanımına başladı. Sektörel gelişmeler ve çevreye olan duyarlılıkların artmasıyla beraber bu sefer kurşun bazlı stabilizanlara alternatif olarak Kalsiyum-Çinko bazlı stabilizanlar geliştirildi. Bu gelişim sonucunda VINYL 2010 adlı PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu 2015 yılına kadar Avrupa’daki kullanıcıların kurşun stabilizan tüketimini sonlandırmalarını ve yerine kalsiyum çinko stabilizan kullanımına geçişi hedeflemiştir. Bu hedef, özellikle kompound üretiminde kullanımı, taşıması ve depolanması açısından büyük avantajlar getirecektir. Son kullanıcı açısından herhangi bir olumsuz etkisi olmayıp, çevreye uyumlu, Avrupa normlarına uyumlu çevre dostu pencereler üretilmiş olacaktır.

Bu geçişin birçok teknolojik zorlukları vardır. PVC tek başına kullanılan bir hammadde olmadığı için bir çok katkı malzemeleri ile zenginleştirilmekte ve endüstriyel kullanıma hazır hale getirilmektedir. Bu katkı malzemeleri içinde stabilizanın çok büyük önemi vardır. Bu nedenle PVC Kompoundunun temel taşı denebilir. PVC profil kalıpları ve üretim makineleri hep bu kimyasal dokunun ortaya çıkardığı kompozisyona uygun olarak tasarlanır ve imal edilir. Kimyasal yapının mevcut kalıp ve makine yatırımları dikkate alınarak değiştirilmesi çok yüksek mühendislik bilgisi, maliyet ve know-how gerektirmektedir. Bu nedenle geçiş süreci Avrupa ülkelerinde bile çok uzun bir periyoda yayılmıştır. Winsa sahip olduğu birikimlerle bu süreci çok kısa sürede tamamlayarak tüm pencere ve kapı profil üretimlerinde kalsiyum çinko stabilizan kullanımına başlamıştır.

Sektöründe yeniliklerin takipçisi ve uygulayıcısı olan Winsa, bu uygulamayla birlikte sektöründe bir adım daha öne çıkmıştır.